İz Sergisi

2021-06-29

İ Z

 

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çatısı altında akademik sanat eğitimi veren Güzel Sanatlar Akademisi, 2019 yılında hazırlığına başladığı İZ, hayata, doğaya, çevreye, sanata ve pandemi’ye dair İZ’lerin etkilerini görebileceğiniz sergi projesidir. Projedeki tüm eserler online olarak yapılan eğitimin neticesinde hayata geçirilmiştir.

 

İZ Nedir? ; “Bir olay, bir durum veya yaşayıştan geride kalan belirti, eser” manasına gelmektedir, bu tanım sergimizin ismini belirlemiştir.

 

İZ Sanattır; Sanatın devamlılığı açısından önem arz eden usta-çırak modeli, tarihe düşülen bir İZ'dir. Bu iz sayesinde sanat devamlığını sağlamış ve nesiller yaşamı sürdürmüştür.

 

İZ Doğadır; Sanatın ilham kaynağı olan doğa, sergimizdeki farklı disiplinlerde olan branşlardaki her eseri etkilemiştir.

 

İZ Çevredir; Sergimizin belirleyici teması olan çevre üretim şeklimizin ana konusu olmuştur. Çevre duyarlılığının etkileri ile çevre ve sorunları, ekolojik değişimler, hava kirliliği gibi konular çerçevesinde eserler üretilmiştir. Üretilen eserlerde çevre bilinci ve sanatın kesiştiği görülmektedir.

 

İZ Pandemidir; Sanat eğitiminde çok etkili olan pandemi, Güzel Sanatlar Akademisi eğitimlerini bütünüyle etkilemiştir. Yüz yüze yapılan eğitimler online sisteme taşınarak daha önceden tecrübe edilmeyen bir sisteme dönüşmüştür. Sanat eğitiminde beklenmedik bu belirleyici etki, özveri sayesinde aşılarak sergideki çalışmaların üretim şeklini belirlemiştir. Pandemi sanat eğitiminin yanı sıra eser konularını da etkilemiştir.

 

Sergimizde; Temel Sanat Eğitimi, Ebru, Resim, Güzel Sanatlara Hazırlık, Minyatür, Tezhip, İnce Kâğıt Oymacılığı (Katı'), Klasik Cilt, Seramik, Sanat ve Enstalasyon, Kaligrafi, Çini, Bilimsel Bitki Resmi branşlarında toplam 200 adet eser üretilmiştir.

 

Sergimiz, 29 Haziran 10 Ağustos tarihleri arasında Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulmaktadır.

Sosyal Medyada Paylaşmak için Platformunuzu seçiniz.