GSA |​ Akademik Sanat Eğitimleri

 

 

Güzel sanatlar akademisi, Küçükçekmece Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü çatısı altında geliştirilen nitelikli sanat okuludur. Sanat eğitiminde disiplinlerarası bir ortam sunmaktadır. Türkiye'de ilk defa bu kapsamda hayata geçirilen sanat okulu projesinde, akademik bilgiyi ve sanat birikimini ulaşılabilir kılmayı amaçlamaktadır.

 

Güncel akademik sanat anlayışıyla yetişkinlere yönelik disiplinli, eğlenceli sanat eğitimlerinin verildiği, ulusal ve uluslararası kültür sanat etkinliklerin yapıldığı sanat alanıdır. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile yapılan protokol kapsamında akademik bir müfredat uygulanmaktadır.

 

Kurum bünyesinde 6 Sanat Atölyesi, 1 Video Art Stüdyosu, 1 Animasyon  Stüdyosu, 1 Dijital Tasarım   Stüdyosu, 1 Konsept Tasarım Atölyesi, 1 Galeri, 1 Yaratıcı Çocuk Atölyesi, 1 Kütüphane, 1 Çini Seramik Fırın Atölyesi, 1 Teras ve Dinlenme alanları bulunmaktadır.

 

Güzel Sanatlar Akademisi’nde 15 farklı branşta akademik sanat eğitimi verilmektedir.

Derslerimiz ; Temel Sanat Eğitim, Resim (Temel), Resim (Master Class), Sanat Tarihi, Sanatta Tasarım ve Kurgu, İnce Kağıt Oymacılığı (Katı'), Kağıt Konservasyonu, Resim Teknikleri, Fotoğraf, Minyatür, Seramik, Tezhip ,Ebru ,Cilt ,Hat, Çini